PROSÍME NAŠE HOSTY O DODRŽENÍ PODMÍNEK UBYTOVÁNÍ


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po e-mailové rezervaci je potřeba uhradit částku 100% za ubytování bankovním převodem do 5 kalendářních dnů. Ve výjimčných případech se lze domluvit jinak. Rezervace je závazná až po připsání platby na náš účet. Platbu Vám potvrdíme a zašleme další informace. V případě, že platba není uhrazena v termínu, má ubytovatel právo obsadit tento
termín jinými hosty. V případě zrušení rezervace ze strany hosta je nutno toto provést e-mailem. V případě zrušení do 41 dnůpřed začátkem pobytu, je možno se písemně domluvit na jiném jednom závazném termínu čerpání ubytování. V případě zrušení 40 dnů a méně před začátkem pobytu, je platba nevratná v plné výši a není možný náhradní termín. Ceny vždy obsahují příslušnou DPH.

POJIŠTĚNÍ

Za úrazy, poškození a zničení majetku vůči třetí osobě, za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené, neodpovídáme. V případě, že se stane a něco rozbijete, jsme pro tento případ pojištěni a je nutné nás o tomto také ihned informovat. Drobné škody do 5.000 Kč řešíme na místě (skleničky, lahve, vybavení atd.). Doporučujeme budoucím hostů také pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

UKONČENÍ POBYTU ZE STRANY UBYTOVATELE

/nevzniká nárok na vrácení platby za ubytování v celém zaplaceném termínu/
- při navýšení počtu ubytovaných osob bez domluvy s ubytovatelem
- při porušení zákazu rozdělávání ohně a kouření na penzionu (kouření je možné jen na určeném místě)
- při záměrném ničení a poškozování majetku ubytovatele
- při používání vlastních topidel nebo jiných nestandardních elektrických a jiných zařízení
- při vnášení burčáku a dalších rozkvašených nápojůdo celého penzionu
- při výskytu jakýchkoli zvířat hostů v objektu penzionu

DALŠÍ INFORMACE

Při odchodu z penzionu vypínejte světla a další spotřebiče a zavřete všechny dveře, a to i ty do dvora. Větrejte okny se sítěmi, vyhnete se tak nevítaným návštěvám, jako jsou komáři, kočky a hlodavci. Na dvoře nenechávejte přes noc nočním tvorům zbytky jídel, nápojů ani použité nádobí.  Je-li něco nefunkční nebo rozbité, neprodleně nás, prosím, o tomto informujte. Nábytek a další zařízení sami nepřemísťujte. Ztráta klíčůje je zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Noční klid je na dvoře penzionu a před penzionem od 23.00 do 7.00 hodin. Konzumace dovezených alkoholických nápojů ve společných prostorech je zakázáno, jelikož jsme vlastníky koncesní listiny na Hostinskou činnost. V případě porušení a konzumace vlastních alkoholických nápojů, účtujeme 100 Kč/osoba/počet dnů pobytu/celkový počet účastníků ve skupině.

PŘÍJEZD HOSTŮ

Příjezd včase 16.00 – 18.00 hodin nebo dohodou. Každého hosta uvítáme welcome drinkem. V případě nedohodnutého pozdního příjezdu účtujeme 250 Kč za pokoj bez DPH. Hosté jsou seznámeni s provozem penzionu, možnostmi degustací, stravování a parkování aut.

ODJEZD HOSTŮ

Včase 9.00 – 10.00 hodin nebo dohodou. Hosté zanechají společné prostory ve stejném stavu, jak do nich
přišli, v opačném případěje účtován poplatek za úklid 100 Kč/osoba. Jednotlivé pokoje, včetněklíčů, od
hostůpřevezme odpovědná osoba ubytovatele.
Pokud se na něco chcete zeptat,či byste rádi něco jinak, obraťte se na nás okamžitěa nenechávejte to na
později. Přejeme Vám hezký pobyt na jižní Moravěa na Vrbici obzvláště.


Za Penzion U TŘÍ RŮŽÍ
Pavla Bukovská, provozní
Luboš Maštalíř, majitel