Penzion U TŘÍ RŮŽÍ
UBYTOVACÍ PODMÍNKY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po provedení e-mailové rezervace je potřeba uhradit částku 100 % za ubytování. Pro platbu Vám zašleme QR kód a také textové podklady pro platbu bankovním převodem. Rezervace je závazná až po připsání celé platby na náš účet. Platbu Vám následně potvrdíme a zašleme další informace. V případě, že platba není uhrazena ve smluveném termínu, má ubytovatel právo obsadit tento termín jinými hosty.

V případě zrušení rezervace ze strany hosta je nutno toto provést e-mailem.
V případě zrušení do 41 dnů před začátkem pobytu, je možné se písemně domluvit na jednom, jiném, závazném termínu čerpání ubytování.
V případě zrušení 40 dnů a méně před začátkem pobytu, je platba nevratná v plné výši a není možný náhradní termín.
Jedinou možností je, že host za sebe pro tento termín zajistí jiného hosta.
Doporučujeme budoucím hostů pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

Ceny vždy obsahují příslušnou DPH.

POJIŠTĚNÍ

Za úrazy, poškození a zničení majetku vůči třetí osobě, za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené, neodpovídáme. V případě, že se stane a něco rozbijete, jsme pro tento případ pojištěni a je nutné nás o tomto také ihned informovat. Drobné škody do 5.000 Kč řešíme na místě (skleničky, lahve, vybavení atd.). Doporučujeme budoucím hostů také pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

UKONČENÍ POBYTU ZE STRANY UBYTOVATELE

/nevzniká nárok na vrácení platby za ubytování v celém zaplaceném termínu/
1/ při navýšení počtu ubytovaných osob bez domluvy s ubytovatelem
2/ při návštěvách dalších osob v ubytovacím zařízení bez domluvy s ubytovatelem
3/ při porušení zákazu rozdělávání ohně a kouření na penzionu (kouření je možné jen na určeném místě)
4/ při porušení zákazu kouření v chalupě (kouření cigaret je povoleno pouze na dvoře)
5/ při záměrném ničení a poškozování majetku ubytovatele
6/ při používání vlastních topidel nebo jiných nestandardních elektrických a jiných zařízení
7/ při vnášení burčáku a dalších rozkvašených nápojů do celého penzionu
8/ při výskytu jakýchkoli zvířat hostů v objektu penzionu

PŘÍJEZD HOSTŮ

Příjezd v čase 16.00 – 18.00 hodin nebo dohodou. Každého hosta uvítáme welcome drinkem. V případě nedohodnutého pozdního příjezdu účtujeme 250 Kč za pokoj bez DPH. Hosté jsou seznámeni s provozem penzionu, možnostmi degustací, stravování a parkování aut.

ODJEZD HOSTŮ

V čase 9.00 – 10.00 hodin nebo dohodou. Hosté zanechají společné prostory ve stejném stavu, jak do nich
přišli, v opačném případěje účtován poplatek za úklid 250 Kč/osoba. Jednotlivé pokoje, včetně klíčů, od
hostů převezme odpovědná osoba ubytovatele. Pokud se na něco chcete zeptat, nebo byste rádi něco jinak, obraťte se na nás okamžitě a neodkládejte to. Přejeme Vám hezký pobyt na jižní Moravěa na Vrbici obzvláště.

DALŠÍ INFORMACE

Při odchodu z penzionu vypínejte světla a další spotřebiče a zavřete všechny dveře, a to i ty do dvora. Větrejte okny se sítěmi, vyhnete se tak nevítaným návštěvám, jako jsou komáři, kočky a hlodavci. Na dvoře nenechávejte přes noc nočním tvorům zbytky jídel, nápojů ani použité nádobí. Je-li něco nefunkční nebo rozbité, neprodleně nás, prosím, o tomto informujte. Nábytek a další zařízení sami nepřemísťujte. Ztráta klíčůje je zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Noční klid je na dvoře penzionu a před penzionem od 23.00 do 7.00 hodin. Konzumace dovezených alkoholických nápojů ve společných prostorech je zakázáno, jelikož jsme vlastníky koncesní listiny na Hostinskou činnost. V případě porušení a konzumace vlastních alkoholických nápojů, účtujeme 100 Kč/osoba/počet dnů pobytu/celkový počet účastníků ve skupině.


Za Penzion U TŘÍ RŮŽÍ

Pavla Bukovská, provozní
Luboš Maštalíř, majitel