Penzion U TŘÍ RŮŽÍ Rezervovat růže
Platební a ubytovací podmínky

Platba za ubytování a za další služby

Pro rezervaci je potřeba uhradit rezervační zálohu 50 % z ceny závazně objednaného ubytování. Tato rezervační záloha je nevratná. Zašleme Vám podklady pro bankovní převod a QR kód. Jedná-li se o firemní pobyt, je nutno nám sdělit, na jakou fakturační adresu bude vystaven daňový doklad. Rezervace je závazná v okamžiku připsání zálohy na náš účet. V případě, že platba není uhrazena do 5 kalendářních dnů, má ubytovatel právo obsadit tento termín jinými hosty. Zaplacením rezervační zálohy objednavatel potvrzuje závaznost objednávky a následného doplatku ceny ubytování. Doplatek 50 % ceny za ubytování je hosty uhrazen v den příjezdu na ubytování v hotovosti, platební kartou, QR kódem. V případě, že se jedná o firemní pobyt a platba je možná pouze bankovním převodem, je potřeba 50 % doplatek zaplatit ještě před příjezdem.
Celkovou cenu za ubytování je možné také uhradit celou, neprodleně po objednání ubytování. Pokud je cena v rezervačním systému odlišná od cen v ceníku, je platná cena v rezervačního systému.
Platba za další služby, jako je stravování, konzumace, degustace a další je hrazena zvlášť dohodou. Všechny tyto služby jsou hosty a zejména společnostmi uhrazeny před odjezdem z ubytování.

Ubytovací a společné prostory a služby

Host má zaplaceny v ceně ubytování tyto prostory a služby:
Prostory - svůj pokoj, nebo apartmán, společné chodby a schodiště, pro pokoje v přízemí společná kuchyňka.
Snídaně - podávaná v určený čas ve vinárně, s možností konzumace na zastřešeném dvoře.
Vybavení - lednička, mikrovlnka, rychlovarná konvice, základní nádobí, ručníky, osušky, mýdlo, utěrky.
Služby - nehlídané parkování před penzionem na vlastním pozemku, wifi, teplá a studená pitná voda, vytápění ústředním topením v topné sezoně dle ČSN a příkazů z EU.

Host má zdarma k dispozici tyto prostory a služby, které nejsou v ceněn ubytování:
Uzavřený dvůr, vyhlídka pro kuřáky, Zahrada ticha, vinárna, samoobslužná nabídka nápojů a pokrmů.
Ubytovatel je oprávněn kdykoli, bez udání důvodu, níže uvedené prostory uzavřít a služby přerušit. Hostu nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci, nebo náhradu, jelikož tyto prostory a služby nejsou součástí zaplacené ceny za ubytování.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace ze strany hosta se host zavazuje toto sdělit ubytovateli neprodleně, kdy je mu tato skutečnost známa a učiní tak e-mailem na adresu ubytovatele.
V případě zrušení do 41 dnů před začátkem pobytu, je možné se písemně domluvit na jiném, jednom, závazném termínu čerpání ubytování. V případě zrušení 40 dnů a méně před začátkem pobytu, je rezervační záloha nevratná v plné výši, doplatek 50% ceny za ubytování zůstává splatný v objednaný den nástupu na ubytování. Náhradní termín není možný. Jedinou možností je, že host za sebe pro tento termín zajistí jiného hosta. Doporučujeme budoucím hostů pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

Ceny vždy obsahují příslušnou DPH.

Pojištění

Za úrazy, poškození a zničení majetku vůči třetí osobě, za škody způsobené přírodními živly, za škody způsobené třetími osobami neodpovídáme. Za další škody s těmito událostmi spojené také neodpovídáme. V případě, že se stane a něco rozbijete je nutné nás o tomto ihned informovat. Náhradu škody řešíme okamžitě na místě. V případě nemožnosti škodu vyřešit, zveme k této věci třetí stranu. Doporučujeme tedy, pro tyto případy, být pojištěni. Plnění pojistné události si host následně po zaplacení případné škody, řeší sám se svou pojišťovnou. Také doporučujeme mít pojištění pro zrušení pobytu z jakéhokoli důvodu.

Okamžité ukončení pobytu ze strany ubytovatele

/nevzniká nárok na vrácení platby za ubytování v celém zaplaceném termínu a za všechny osoby/
1/ při navýšení počtu ubytovaných osob bez domluvy s ubytovatelem
2/ při návštěvách dalších osob v ubytovacím zařízení bez domluvy s ubytovatelem
3/ při porušení zákazu rozdělávání ohně a kouření na penzionu (kouření je možné jen na určeném místě)
4/ při záměrném ničení a poškozování majetku ubytovatele
5/ při používání vlastních topidel, nebo jiných nestandardních elektrických a jiných zařízení
6/ při vnášení burčáku a dalších rozkvašených nápojů do celého penzionu
7/ při výskytu jakýchkoli zvířat hostů v objektu penzionu

Příjezd hostů / CHECK IN/

Příjezd v čase 16.00 – 18.00 hodin. Každého hosta uvítáme welcome drinkem. Hosté jsou seznámeni s provozem penzionu, možnostmi degustací, stravování a parkování aut.V případě pozdního příjezdu účtujeme za pokoj 250 Kč + DPH.

Odjezd hostů /CHECK OUT/

V čase 9.00 – 10.00 hodin nebo dohodou. Hosté zanechají společné prostory ve stejném stavu, jak do nich
přišli, v opačném případě je účtován poplatek za úklid 350 Kč/osoba + DPH. Jednotlivé pokoje, včetně klíčů, od
hostů převezme odpovědná osoba ubytovatele.

Další informace

Při odchodu z penzionu vypínejte světla a další spotřebiče a zavřete všechny dveře, a to i ty do dvora. Větrejte okny se sítěmi, vyhnete se tak nevítaným návštěvám, jako jsou komáři, kočky a hlodavci. Na dvoře nenechávejte přes noc nočním tvorům zbytky jídel, nápojů ani použité nádobí. Je-li něco nefunkční nebo rozbité, neprodleně nás, prosím, o tomto informujte. Nábytek a další zařízení sami nepřemísťujte. Ztráta klíčů je zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Noční klid je na dvoře penzionu a před penzionem od 22.00 do 7.00 hodin. Konzumace dovezených alkoholických nápojů ve společných prostorech je zakázáno. Jelikož jsme vlastníky koncesní listiny na Hostinskou činnost, chráníme se tak pro případ kontroly ze strany úřadů. V případě porušení a konzumace vlastních alkoholických nápojů, účtujeme 100 Kč/osoba/počet dnů pobytu/celkový počet účastníků ve skupině.

Pokud se na něco chcete zeptat, nebo byste rádi něco jinak, obraťte se na nás okamžitě a neodkládejte to.

Přejeme Vám hezký pobyt na jižní Moravě a na Vrbici obzvláště.


Za Penzion U TŘÍ RŮŽÍ

Pavla Bukovská, provozní
Luboš Maštalíř, majitel

Na Vrbici dne 11.9.2023