Penzion U TŘÍ RŮŽÍ Rezervovat růže


Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností RECRUITER s.r.o., Lucemburská 16, 130 00 Praha, IČ: 27129322 (dále jen Provozovatel). Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

Provozovatel respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedali souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány. Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Provozovatele, je zpřístupněna třetí straně pouze s Vaším souhlasem a Provozovatel ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli. Při zpracování osobních údajů Provozovatel dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s dokumentem „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“.

Shromažďování a použití údajů

Poskytovatel připojení k internetu zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost, a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Provozovatele, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace. Provozovatel nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení při získávání informací z "Registru zpracování osobních údajů".

Osobní a lidská pravidla

Prohlašujeme, že se Provozovatel snaží dělat maximum pro to, aby své klienty pravidly neobtěžoval, aby zároveň byl schopen obstát v tržním hospodářství, aby zároveň dodržoval „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“.

Vaše možnosti a práva

Provozovatel chce, abyste měli používání svých osobních údajů pod kontrolou. Můžete Provozovatele požádat o kopii osobních údajů, které jsou o Vás uchovávány. Můžete Provozovatele informovat o jakýchkoli změnách Vašich osobních údajů, nebo Provozovatele můžete požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchovává. Můžete Provozovatele požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, nebo zamítnout konkrétní způsob, jakým používáme Vaše osobní údaje.

Kontakt

V případě dotazů, připomínek, nebo pokud chcete uplatnit některá z práv, nás prosím kontaktujte Provozovatele na e-mailu: spravce@recruiter.cz

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou tyto změny uvedeny na této stránce.

Aktualizováno 8.7.2024